Nasze Zasady: Regulamin MiniŚwiata dla Twojej Wygody i Bezpieczeństwa

1. MiniŚwiat jest miejscem zabaw, z którego mogą korzystać dzieci do siódmego roku życia.

2. Przed wejściem do strefy zabawy rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3. MiniŚwiat otwarty jest codziennie, od poniedziałku do piątku od godziny 12:00 do 19:00. W soboty i niedziele od godziny 10:00 do 19:00.
4. Podczas przyjęć urodzinowych MiniŚwiat jest zamknięty na wyłączność dla zaproszonych gości.
5. Aktualne godziny otwarcia, uwzględniające przyjęcia urodzinowe, dostępne są zawsze na stronie internetowej www.minisiwat.pl lub w wyszukiwarce Google, gdzię są na bieżąco aktualizowane.
6. Na terenie MiniŚwiata dzieci przebywają wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
7. Wstęp dla rodziców i opiekunów towarzyszącym dzieciom jest bezpłatny.
8. Opłata za wejście dotyczy każdego dziecka przebywającego w strefie zabawy. Cennik dostępny jest w MiniŚwiecie oraz na stronie internetowej www.miniswiat.pl
9. Dzieciom poniżej pierwszego roku życia przysługuje 50 % zniżki.
10. Dzieci oraz rodzice lub opiekunowie mogą przebywać w strefie zabawy wyłącznie w skarpetkach, są oni również zobligowani do pozostawienia obuwia w przeznaczonych do tego szafkach, znajdujących się przy wejściu.
11. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Uprzejmie prosimy o nie wnoszenie zabawek na teren kawiarni.
13. Rodzice i opiekunowie proszeni są o dopilnowanie dzieci aby po skończonej zabawie pozostawiły po sobie porządek.
14. Za zniszczenia dokonane przez dzieci, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie.
15. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić recepcji.
16. Na terenie MiniŚwiata obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
17. Spożywanie posiłków i napojów możliwe jest wyłącznie w części kawiarni.
18. Zasady organizowania przyjęć urodzinowych określone są w osobnym regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.miniswiat.pl
19. MiniŚwiat nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na jego terenie.
20. W trosce o zdrowie wszystkich osób odwiedzających MiniŚwiat, zabrania się przebywania na jego terenie dzieciom, rodzicom lub opiekunom, będących nosicielami chorób zakaźnych i infekcji wirusowych.

Serdeczne podziękowania za wsparcie i zrozumienie,
Zespół MiniŚwiata