Regulamin Przyjęć Urodzinowych w MiniŚwiat:
Zaplanuj Niezapomniane Święto dla Twojego Dziecka

1. Przyjęcia urodzinowe organizowane przez MiniŚwiat odbywają się w budynku przy ul. W. Żeleńskiego 3  lub przy ul. ks. J. Popiełuszki 7 w Krakowie.
2. Przyjęcie urodzinowe jest imprezą zamkniętą na wyłączność dla zaproszonych gości.
3. Wstęp na przyjęcie mają wyłącznie osoby zaopatrzone w duży uśmiech i odpowiednią dawkę humoru.
4. Przyjęcia organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 – 19:00; W soboty i niedziele w godzinach od 10:00-12:00 lub od 17:00-19:00.
5. Czas trwania przyjęcia wynosi 2 godziny, z  możliwością przedłużenia. Cennik dostępny jest na stronie internetowej.
6. Na przyjęcie można przyjść 15 min wcześniej. Po przyjęciu mamy 15 min na opuszczenie lokalu. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony, automatycznie doliczona zostanie opłata 50 zł za każde rozpoczęte 15 min.
7. Przyjęcie organizowane jest dla 10 dzieci, za każde kolejne dziecko uczestniczące w przyjęciu, doliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 35 zł. 
8. Dla przyjęć, w których liczba dzieci przekracza 10, animator co najmniej na 1 godzinę jest obligatoryjny. Wyjątek  stanowią przyjęcia dla dzieci do lat 4, na których animacja nie jest wymagana. Jeżeli w przyjęciu uczestniczy więcej niż 12 dzieci, wymaganych jest 2 animatorów. W przypadku gdy dzieci jest więcej niż 12, a zamówiono tylko jednego animatora, animator doliczy dodatkową opłatę do każdego dziecka powyżej 12 w wysokości 20 zł.  Dla przyjęć z dwójką animatorów wymagana jest pełna, dwugodzinna animacja. Dla grup powyżej 10 dzieci w wieku powyżej 6 lat wymagana jest pełna 2h animacja.
9. Podczas przyjęcia do pełnej dyspozycji pozostaje strefa rodzica oraz kawiarnia. Zamówienia dokonane w kawiarni stanowią dodatkowy koszt.
10. Organizatorzy przyjęcia mogą przygotować  poczęstunek dla rodziców we własnym zakresie. Mogą też przynieść swój tort. Jednocześnie ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych wyrobów.
11. Jeżeli chodzi o napoje, preferujemy korzystanie z naszej kawiarni.
12. Decydując się na skorzystanie z oferty  dodatkowej, należy nas o tym poinformować z co najmniej tygodniowych wyprzedzeniem.
13. W czasie przyjęcia urodzinowego obowiązuje regulamin MiniŚwiata, dostępny na stronie internetowej www.miniswiat.pl oraz w lokalu.
14. W czasie przyjęcia pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice i opiekunowie.
15. W cenę przyjęcia wliczony jest pełen poczęstunek wraz z napojami dla dzieci oraz zaproszenia. Zaproszenia są możliwe do odebrania w MiniŚwiecie w godzinach otwarcia.
16. Zaliczka na przyjęcie urodzinowe wynosi 300 zł i należy ją wpłacić w terminie do 3 dni roboczych od daty rezerwacji. W przypadku całkowitego odwołania przyjęcia jest bezzwrotna. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych jest możliwość przeniesienia terminu na inny dostępny. W takim przypadku zaliczka również jest przeniesiona na nowy termin, pod warunkiem przekazania informacji o przeniesieniu terminu z  zachowania co najmniej 7 dniowego okresu poprzedzającego datę pierwotnej rezerwacji.
17. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
18. MiniŚwiat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klientów, aczkolwiek można próbować je odnaleźć w naszej szufladzie rzeczy znalezionych.
19. Całkowite rozliczenie następuje po zakończeniu przyjęcia.