Regulamin Przyjęć Urodzinowych

1. Przyjęcia urodzinowe organizowane przez MiniŚwiat odbywają się w budynku przy ul.
W. Żeleńskiego 3 w Krakowie.
2. Przyjęcie urodzinowe jest imprezą zamkniętą na wyłączność dla zaproszonych gości.
3. Wstęp na przyjęcie mają wyłącznie osoby zaopatrzone w duży uśmiech i odpowiednią dawkę humoru.
4. Przyjęcia organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 – 19:00;
w soboty i niedziele w godzinach od 10:00-12:00 lub od 17:00-19:00.
5. Czas trwania przyjęcia wynosi 2 godziny, z  możliwością przedłużenia. Cennik dostępny jest na
stronie internetowej.
6. Na przyjęcie można przyjść 15 min wcześniej. Po przyjęciu mamy 15 min na opuszczenie lokalu. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony, automatycznie doliczona zostanie opłata 50 zł za każde rozpoczęte 15 min.
7. Przyjęcie organizowane jest dla 10 dzieci, za każde kolejne dziecko uczestniczące w przyjęciu, doliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 35 zł. Maksymalna liczba dzieci uczestnicząca w przyjęciu wynosi 20.
8. Dla przyjęć, w których liczba dzieci przekracza 10, animator co najmniej na 1 godzinę jest obligatoryjny. Wyjątek  stanowią przyjęcia dla dzieci do lat 3. Jeżeli w przyjęciu uczestniczy więcej niż 15 dzieci, wymaganych jest 2 animatorów.
9. Podczas przyjęcia do pełnej dyspozycji pozostaje strefa rodzica oraz kawiarnia. Zamówienia dokonane w kawiarni stanowią dodatkowy koszt.
10. Organizatorzy przyjęcia mogą przygotować  poczęstunek dla rodziców we własnym zakresie. Mogą też przynieść swój tort. Jednocześnie ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych wyrobów.
11. Jeżeli chodzi o napoje, preferujemy korzystanie z naszej kawiarni.
12. Decydując się na skorzystanie z oferty  dodatkowej, należy nas o tym poinformować z co najmniej
tygodniowych wyprzedzeniem.
13. W czasie przyjęcia urodzinowego obowiązuje regulamin MiniŚwiata, dostępny na stronie internetowej www.miniswiat.pl oraz w lokalu.
14. W czasie przyjęcia pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice i opiekunowie.
15. W cenę przyjęcia wliczony jest pełen poczęstunek wraz z napojami dla dzieci, zaproszenia oraz
drobny upominek dla dziecka. Zaproszenia są możliwe do odebrania w MiniŚwiecie w godzinach
otwarcia.
16. Zaliczka na przyjęcie urodzinowe wynosi 200 zł i należy ją wpłacić w terminie do 3 dni
roboczych od daty rezerwacji. W przypadku odwołania przyjęcia jest bezzwrotna. W przypadku
choroby lub innych zdarzeń losowych jest możliwość przeniesienia terminu na inny dostępny.
17. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
18. MiniŚwiat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klientów. Aczkolwiek
można próbować je odnaleźć w naszej szufladzie rzeczy znalezionych.
19. Całkowite rozliczenie następuje po zakończeniu przyjęcia.

Nasze Lokalizacje

  • ul. Władysława Żeleńskiego 3
  • Recepcja +48 575 898 137
  • ul. Popiełuszki 7
  • Recepcja

Kontakt

  • kontakt@miniswiat.pl
  • Przyjęcia urodzinowe +48 788 898 137